Kaapstad Nelson Mandela  Oostkaap Miriam Makeba


Voorpagina
Over het Xhosa
Alfabet
Handige woorden en zinnen
Taalcursussen
Voorbeeldteksten
Contact
Talennet
Links

De maanden van het jaar

 

Twee vormen
Het Xhosa heeft twee woorden voor iedere maand van het jaar. Één traditioneel woord dat gebaseerd is op gebeurtenissen in de natuur in het leefgebied van de Xhosa. Het andere woord voor iedere maand is ontleend aan het Engels. En omdat de Engelse woorden voor de maanden van het jaar vrijwel hetzelfde zijn als de Nederlandse, klinken deze ons ook bekend in de oren.
Hieronder vind je ze allebei.

 

 

  Engelse leenwoorden Traditioneel
januari uJanuwari
EyoMqungu
(Maand van het Tambuki Gras)
februari uFebhuwari EyoMdumba
(Maand van het opkomend graan)
maart uMatshi EyoKwindla
(Maand van het eerste fruit)
april uApreli UTshazimpuzi
(Maand van de verdorde pompoenen)
mei uMeyi UCanzibe
(Maand van Canopus)
juni uJuni Isilimela
(Maand van de Pleiaden)
juli uJulayi EyeKhala / EyeNtlaba
(Maand van de aloë)
augustus uAgasti EyeThupha
(Maand van de plantenknoppen)
september uSeptemba EyoMsintsi
(Maand van de koraalboom)
oktober uOktobha EyeDwarha
(Maand van de grote gele madeliefjes)
november uNovemba EyeNkanga
(Maand van de kleine gele madeliefjes)
december uDisemba EyoMnga
(Maand van de doornboom)

 

 

 


 

© Harmen Schoonekamp | Contact |

 

 
Advertenties

Met reclameopbrengsten wordt het onderhoud van de site betaald en sparen we voor nieuwe investeringen zoals geluidsbestanden.
Wilt u ook adverteren op deze site?